Energia odnawialna

Energia odnawialna

 

Odnawialne źródła energii – to takie źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Odnawialne źródła energii zaspokajają obecnie (2013 rok) około 10% światowego zapotrzebowania na energię. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. W 2013 roku odpowiadała ona za (75%) energii  pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Kolejne źródła to energia wiatru (11%), energia geotermalna (6%), biomasa i biopaliwa (5,5%), oraz energia słoneczna (2%). Obecne trendy wskazują, że w latach 2010-2020 poziom wyprodukowanej energii z wiatru może wzrosnąć ok. 10-krotnie  a wyprodukowanej z energii słonecznej ok. 100-krotnie, co spowoduje, że w 2020 r. energetyka słoneczna stanie się największym producentem energii odnawialnej na świecie, wyprzedzając energetykę wodną i wiatrową.

W 2020 roku zarówno energetyka słoneczna, jak i energetyka wiatrowa liczone osobno będą produkowały więcej energii elektrycznej niż wszystkie elektrownie jądrowe na świecie.