Usługi instalacyjne

OGRZEWANIE ŚCIENNE

 

CIEPŁOWODOWE OGRZEWANIE ŚCIENNE

 

Konieczność ograniczenia zanieczyszczeń środowiska oraz coraz wyższe koszty energii sprawiają, że szukamy nowych efektywnych rozwiązań ogrzewania. Coraz częściej zwracamy uwagę na alternatywne, głównie odnawialne źródła energii, jednocześnie dobierając takie urządzenia które umożliwiają spożytkowanie jej w sposób najbardziej efektywny.

Powyższe wymagania spełnia niskotemperaturowe ciepłowodowe ogrzewania ścienne RAYON, które pozwala nie tylko tanio ogrzać budynek, ale również gwarantuje najwyższy poziom komfortu cieplnego.

 

W ostatnich latach obserwuje się bardzo duże zainteresowanie takim sposobem ogrzewania pomieszczeń.

Cały szereg zalet ogrzewania RAYON, a przede wszystkim wysoki komfort cieplny, niskie koszty eksploatacji  sprawiaj, że w najbliższym czasie zdominuje on dotychczas stosowane systemy ogrzewania pomieszczeń. Należy pamiętać że zmniejszenie temperatury powietrza tylko o 1oC powoduje /w danym czasie/ zmniejszenie zużycia energii o 6-10 razy, zastosowanie ogrzewania ściennego pozwala obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu o 40C /średnio/, dla uzyskania porównywalnej tzw. temperatury odczuwalnej /komfortu cieplnego/.  

 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA CIEPŁOWODOWEGO  OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

Ciepłowodowe ogrzewanie ścienne RAYON, to system gdzie pojemność wodna układu jest kilkakrotnie mniejsza od pojemności układu ogrzewania tradycyjnego.