Usługi serwisowe

KOLEKTORY SŁONECZNE

 

OKRESOWA OBSŁUGA, KONSERWACJI I WYKRYWANIE USZKODZEŃ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH. 


Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych kontroli obejmujących: 

 • Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne w czasie normalnego działania urządzenia; 
 • Różnicę temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej powrotem do kolektora (dotyczy instalacji o   wymuszonym obiegu cieczy): sprawdzić czy w czasie dni o silnym nasłonecznieniu nie przekracza ona 600C, jeśli by      to wystąpiło, należy dokonać regulacji pompy tak aby zwiększyć jej wydajność; 
 • Działanie pompy: sprawdzić czy pompa włącza się przy przejściu od nocy do dnia (pojawienie się światła słonecznego)    i czy zatrzymuje się przy nastaniu nocy; 
 • Odgłosy towarzyszące pracy instalacji: sprawdzić i usunąć resztki powietrza, które pojawiły się wewnątrz obwodu; 
 • Zanieczyszczenie szyb kolektora: należy czyścić je regularnie co roku; 
 • Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość procentową glikolu w roztworze co 2 lata; 
 • Kwasowość roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH tego roztworu obniży się < 6,6 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór wody / glikolu; 
 • Anoda zapobiegająca korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy nie została zużyta. 

 

Oto kilka najczęściej występujących usterek i ich możliwych przyczyn: 

Wykaz usterek: 

 1. Straty ciśnienia w obwodzie kolektora 
 • Wycieki wody z obwodu spowodowane pęknięciem złączek / rur i innych połączeń w przypadku zamarznięć 
 • Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa 

 

 1. Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa 
 • Źle ustawione ciśnienie wstępnego obciążenia w naczyniu wyrównawczym 
 • Niewłaściwie zaprojektowany przepływ cieczy w obwodzie 
 • Uszkodzenie zaworu 

 

 1. Nie działa pompa (wymuszony obieg cieczy) 
 • Brak napięcia w sieci zasilającej 
 • Zadziałanie sondy zasobnika spowodowane osiągnięciem właściwej temperatury 
 • Uszkodzenie sondy zasobnika 
 • Uszkodzenie sondy temperatury kolektora 

 

 1. Brak dopływu gorącej cieczy z kolektora mimo działającej pompy (wymuszony obieg cieczy) 
 • Zamknięte zawory odcinające i / lub zawory bezzwrotne 
 • Zapowietrzenie obwodu kolektora 
 • Wytworzenie się pary w obwodzie kolektora (spowodowane zbyt późnym rozpoczęciem pracy pompy lub zbyt wolnym przepływem cieczy w obwodzie) 
 • Nadmierne zanieczyszczenie szyby kolektora 

 

 1. Opóźnienie włączenia się pompy (wymuszony obieg cieczy) 
 • Uszkodzenie sondy temperatury kolektora
 • Błędne ustawienie elektronicznej centralki sterującej 

 

 1. Nadmierne wychłodzenie zasobnika 
 • Niewłaściwie wykonana / niedostateczna izolacja termiczna rur instalacji 
 • Uszkodzenie zaworu zwrotnego (wciąż otwarty / spowodowanie naturalnej cyrkulacji w sieci wodociągowej) 
 • Nieustannie pracująca pompa cyrkulacyjna. 


Odpowietrzanie instalacji o wymuszonym obiegu cieczy (schemat) 

Zbiornik wyrównawczy 
Pompa 
Wskazówki dotyczące instalowania 
Izolacja termiczna 
Połączenia hydrauliczne obwodu ciepłej wody użytkowej 
Połączenia hydrauliczne obwodu kolektora 
Uruchomienie instalacji